Parametry fizyczne złota

Biorąc pod uwagę fakt, że złoto posiada jedynie jeden izotop, należy ono do grupy 22 pierwiastków monoizotopowych. Oznacza to, że atomy złota są zawsze takie same a protony i neutrony występują w jądrze atomu zawsze w takiej samej ilości, co wyróżnia je z innych pierwiastków. Ponadto, złoto jest metalem ciężkim, ale można je przekształcać dzięki jego rozciągliwości. Niewystępujące w stopach charakteryzuje się plastycznością prawie równą cynie.

Złoto można używać w bardzo cienkich listkach, o minimalnej grubości 2000 warstw atomów. Taki listek był wykorzystywany przez Ernesta Rutherforda w trakcie jego słynnego eksperymentu, w trakcie, którego białe światło przepuszczanie przez listek złota nabierało zielonego zabarwienia po przejściu przez niego.