FAQ


Jak używać urządzenia, aby zachować najwyższy stopień bezpieczeństwa? W celu zagwarantowania optymalnej i przede wszystkim bezpiecznej dla użytkownika pracy, zastosowanie najwyższej jakości materiałów jest jednym z naszych priorytetów w produkcji. Każdy piec do wytapiania dostarczany jest z instrukcją użytkowania, zawierającą łatwe do zrozumienia zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Zalecenia podzielone są na kategorie „ogólne i szczegółowe zalecenia dotyczące użytkowania pieców do wytapiania ” a także „ogólne zalecenia dotyczące zasad bezpieczeństwa w trakcie używania urządzeń elektrycznych”. Każdy użytkownik zobowiązany jest do obowiązkowego zapoznania się z powyższymi instrukcjami przed pierwszym użyciem. W przypadku dodatkowych pytań lub niejasności zalecamy kontakt z działem posprzedażowym. W celu zapewnienia długoterminowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia, zasady bezpieczeństwa i instrukcję należy przechowywać w pobliżu urządzenia.

Jakie materiały mogę wytapiać w proponowanych urządzeniach? Grafitowe komory zastosowane w piecach do wytapiania dostosowane są jedynie do obróbki metali szlachetnych, pozostałe metale należy wytapiać w odpowiednich do tego celu komorach. Urządzenia, które podgrzewają się do temperatury 1100°C mogą być wykorzystywane do wytapiania najpopularniejszych metali szlachetnych: złota, srebra i miedzi. Metale, których temperatura topnienia jest wyższa niż 1100°C nie mogą być wytapiane w urządzeniach marki Goldbrunn.

Jak najlepiej zamontować zakupiony przeze mnie piec do wytapiania Goldbrunn? Lektura zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, dostarczonych z urządzeniem umożliwi uzyskanie prawidłowego poglądu na temat ryzyka występującego przy pracy związanej z wytapianiem metali. W celu zminimalizowania niebezpieczeństw, należy bezwzględnie ustawić piec w pozycji stabilnej. Oprócz niepalnego cokołu i bezpiecznego przedłużacza (zainstalowanych w sposób uniemożliwiających ich uszkodzenie lub ryzyku upadku), użytkownik znacznie zwiększy swoje bezpieczeństwo instalując okap, to znaczy odpowiedni system napowietrzania, znajdujący się nad piecem do wytapiania. Te środki są wyjątkowo ważne, tym bardziej, że wysoka temperatura i wydzielanie gazów (w szczególności w trakcie wytapiania materiałów, które nie zostały wystarczająco oczyszczone) to elementy, których nie można uniknąć przy wytapianiu metali.

Do czego właściwie służy moduł PID komorowego pieca do wytapiania? Urządzenie do regulacji PID (Potential-Integral-Differential) pełni rolę równoznaczną z rolą termostatu jednocześnie łącząc takie cechy jak precyzja, skuteczność i elastyczność. Co dwie sekundy, moduł sprawdza temperaturę topienia i dostosowuje ją automatycznie w stosunku do temperatury zadanej. Pozwala to na utrzymanie stałej temperatury zadanej, nie dochodzi do przegrzania lub obniżenia temperatury. I tak celem jest optymalna wydajność pomiędzy energią a skutecznością.