Uncja

Uncja jest niemetryczną łacińską jednostką miary i odpowiada jednej dwunastej, czasami jednej szesnastej funta. Uncja trojańska (symbolem ozt), która została wprowadzona jako jednostka miary dla metali szlachetnych,

pochodzi z „uncji aptekarskiej“ i wynosi dokładnie 31,1034768 grama. Określenie uncja trojańska jest stosowane nie tylko do metali szlachetnych, oznacza to, że należy odejmować od wagi ewentualne zanieczyszczenia danych elementów.