Jak określa się punkt topnienia?

Jak można przypuszczać, temperatura topnienia to po prostu temperatura przejścia danego materiału ze stanu stałego do stanu płynnego. Wszyscy widzieli jak topnieje lód, jego kryształkowa struktura przemienia się w płyn, czyli wodę.

Ciśnienie i temperatura to dwa czynniki mogące w znaczny sposób wpływać na ten proces. I tak, temperatura topnienia materiału zależy od tych parametrów, jednak wpływ ciśnienia w codziennym życiu jest słabo dostrzegalny, ponieważ wzrost ciśnienia o 100 barów zmienia temperaturę topnienia o zaledwie 1°C. Powoduje to, że zmiana ciśnienia atmosferycznego jest bardziej dostrzegalna w zakresie temperatury wrzenia.

Proces odwrotny do procesu topnienia, o znaczy przejście ze stanu płynnego do trwałego, zwany jest krzepnięciem. Proces ten najczęściej odbywa się poprzez chłodzenie.