Rynek złota

Nie jest dla nikogo zaskakujące, że otwartych rynkach, cena złota jest zależy od popytu i podaży. Jest to jednak tylko połowa prawdy, ponieważ od 1919 roku cena złota jest oficjalnie ustalana w Londynie przez największych przedsiębiorców sprzedających złoto. Odbywa się to codziennie od 1968 roku, cena jest ustalona o godzinie 15 godzin (czasu londyńskiego), ponieważ jest to godzina otwarcia giełd amerykańskich.

Oczywiście, różne czynniki mogą mieć wpływ na cenę tego metalu, jak na przykład ceny banku centralnego lub przedsiębiorstw wydobywających złoto. Cena złota jest wyceniana w dolarach amerykańskich i jego wartość zależy od dolara a także cen oleju. Wartość ta odpowiada wartości jednej uncji złota.