Czy wszystkie tworzywa można przetapiać?

Istnieją również materiały, których nie można przetapiać, ponieważ rozpadają się a nawet ulegają sublimacji, to znaczy, że bezpośrednio przechodzą ze stanu stałego w stan gazowy. Jeśli interesują cię dokładne obliczenia określające różne ciśnienia w zależności

od zmian temperatury (ΔT) w trakcie wytapiania, można je obliczyć za pomocą wzoru Clapeyrona, który ma również zastosowanie do innych przypadków zmiany stanu tworzywa.