Srebro

70% wydobywanego srebra uzyskuje się w trakcie wydobycia innego metalu, to znaczy, że srebro jest jego półproduktem (83% uzyskujemy z wydobycia ołowiu i cynku, 27% w trakcie procesu rafinowania miedzi, 10% w trakcie wydobycia złota). Jedynie 30% srebra uzyskuje się poprzez wydobycie w kompaniach srebra. W związku z powyższym, ominiemy temat wydobycia srebra.

Temperatura topnienia srebra wynosi około 961,78°C. Oznacza to, że metal ten jest stosunkowo łatwo stopić w odpowiednim urządzeniu a następnie uformować. Wycofanie srebrnych monet z obiegu powoduje, że srebro wykorzystywane jest głównie w różnych branżach przemysłu. Jest to idealny przewodnik elektryczny i termiczny i najczęściej stosowany jest jako przewody srebrne. Odkrycie w dziewiętnastym wieku właściwości bakteriobójczych srebra, spowodowało,

że metal ten stał się ulubionym tworzywem do produkcji naczyń. Srebro używane jest głównie w przemyśle rolno-spożywczym i w produkcji urządzeń elektronicznych, elektrotechnicznych i instrumentów medycznych. Nie należy zapominać, że srebro jest metalem powszechnie cenionym w produkcji biżuterii i naczyń.